Vi kan gøreDeres hjem eller kontor Rent og Friskt

Er rengøringen steget jer over hovedet...
Ring til os så sker der noget...
Bramming tlf. 30 13 67 40 - Langeland tlf. 30 29 67 40

Kvalitet

Kvalitetsstyrringssystem her ved Ritas Rengøring forholder vi os også lidt som i tidligere tiders servicesamfund, hvor der var en tæt kontakt mellem kunde og leverandør, her var der ikke så stort behov for en systematisk kvalitetsstyring. Det er for os meget vigtigt, at have tæt kontakt til vores kunder.

Men vi vil også følge med tiden.
Idag opfattes kvalitetsstyring som en vigtig ledelsesfunktion, der inddrager alle medarbejdere i et samarbejde om et stadigt forbedringsarbejde med kunden i centrum. Endvidere fortolkes kvalitet på hvordan ydelserne opfylder kundens krav og forventninger.

Kvalitetsstyring vedrører derfor alle vores ydelser/opgaver.

Kvalitets Kontrol

Kvalitetskontrol: Kontrol af rengøringen ved Ritas Rengøring gennemføres som stikprøvekontrol, hertil anvender vi vores kontrolskema RR0013.
Kontrollen tager udgangspunkt i de krav vi stiller over for vores medarbejdere og at de følger disse hver gang. Se eks. på skema i højre side.


Målsætning
At rengøringen er tilfredsstillende når målsætninger for rengøringsresultatet er opfyldt.
At rengøring betragtes som en opgave der er en del af den samlede ydelse/projekt.
At resultatet af rengøringen understøtter kundens krav og behov.

Egen Kontrol

Egenkontrol Ved Ritas Rengøring er egenkontrollen baseret på visuel kontrol.
Medarbejderen skal have styr på udførelse og håndtering af arbejdsopgaverne, som bliver tildelt for de enkelte kunder.
Medarbejderen skal overholde disse tildelte opgaver.
Efter endt rengøring, skal man visuelt se på, om de udførte opgaver har den kvalitet som opfylder kravene for opgaven.
Egenkontrollen skal foretages ved hvert besøg hos kunden.
Der følges op via stikprøvekontrol på de udførte opgaver, derudover skal de tildelte opgavers varighed tydeligt fremgå af medarbejderens timeregistreringsseddel som kontrol for at der er overensstemmelse mellem aftale og forbrug. Se eks. på skema i højre side.

Produkter

Arbejdspladsbrugsanvisninger I vores firmabiler forefindes der forskellige rengøringsprodukter som anvendes i dagligdagen til at varetage de forskellige opgaver.
Alle medarbejderne er bekendte med, at der i bilerne forefindes mapper med tilhørende Produktdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.
Disse er tilgængelige for personale via Log-In på mobilen.

Forsikring

Info om Forsikring og dækning.
Vi har alle godkendte forsikringer som det kræves for at drive en virksomhed.
Så skulle der opstå større skader, vil der være dækning herfor.

Hvordan dækker en ansvarsforsikring ved hændelige uheld?
Når der er sket skader ved et hændeligt uheld betyder det, at skadevolderen ikke skal stå til ansvar og erstatte skaden, da medarbejderen har opført sig som andre normalt også ville opføre sig i en tilsvarende situation. I korte træk kan ingen blive stillet til ansvar for skaden..


Ritas Hjemmeservice, Rengøring i Bramming, Varde, langeland, Rengoering Esbjerg, Rengoering Bramming, Rengoering Ribe, Esbjerg Rengoering, Ribe Rengøring, Bramming Rengoering, Byggeplads Rengøring, Byggeplads service, Rengøring i Esbjerg, Rengøringsfirma i Esbjerg, Rengøringsservice i Esbjerg, Renservice af Ritas Rengøring, Rengøringshjælp, Hushjælp, Hjemmerengøring, Servicemedarbejder, altid rent hjem, rengøringsservice esbjerg, hjemmeservice rengøring, visiteret rengøring i bramming, rengøring af kontorer, rengøringsfirma i bramming, firmarengøring i bramming, Rengøringsfirma Varde, Kompletren Bramming, Kompletren.dk, alt indenfor rengøring, miljøvenlige rengøringsmidler, ABC Rengøring, danren rengøring, alternativ rengøring, aktiv rengøring, renservice af Ritas Rengøring, total rengøring, rengøring i bramming, visiteret rengøring, TM rengøring, ABC rengøring, 5 stjernet rengøring, christels rengøring, hjemmeservice rengøring, rengøringsselskab, rengøringsfirma, renservice, byggepladsservice, byggeplads hjælp, byggepladsopgaver, skurvognsrengøring, hjemmeservice, reelrengøring, reel rengøring, kontorrengøring, visiterede borger, hjemmeservicetilskud. totalløsning, totalrengøring, ritas rengøring, visiteret rengoering, rengøringsmidler, rent hjem, erss.dk, esthers rengøringsservice, TM rengøring, ABC rengøring, monas rengøring, kontorrengøring, industrirengøring, firmarengøring, totalrengøring, allergivenlig rengøringsmiddel, vinduesvask, trappevask, lundgaards rengøringsservice, jk rengøring, jkrengøring, 5 stjernet rengøring, abc rengøring.